DECART: Designing higher Education Curricula for Agility, Resilience & Transformations

I-IMT iyilungu lomfelandawonye we-EULiS

I-IMT iyilungu lomfelandawonye i-EULiST, i-European Universities Linking Society and Technology, ingxenye yohlelo “lwamaNyuvesi aseYurophu”.
eyethulwe yiKhomishini YaseYurophu, ukwenza imfundo ephakeme eYurophu ibe yesimanje ngendlela ebanzi neqhubekayo. Ozakwethu abayi-10 be-EULiST bangase banikeze umkhakha wezifundo ekuqhathaniseni ikharikhulamu, ithuba lephrojekthi ye-DECART esikhathini esizayo esiseduze. I-EULiST ihlose ukuthuthukisa izisombululo ezintsha ezivumelaniswe noguquko lwezemvelo ukuze kuphendulwe izinselele eziyinhloko zenhlalo-mnotho kanye nokwakha ikusasa elisimeme kanye nokugxila okuqinile kwezobuchwepheshe emsebenzini womphakathi kanye noguquko lwawo.

Institut Mines-Télécom member of the EULiST consortium – IMT