DECART: Designing higher Education Curricula for Agility, Resilience & Transformations

DECART

VUCA

IMT

Aukštojo mokslo programų, skirtų judrumui, atsparumui ir transformacijoms, kūrimas

 
 

 

 

VUCA scenarijai, skirti įvertinti judrumą ir atsparumą.

IMT yra aljanso EULiST, Europos universitetų, jungiančių visuomenę ir technologijas, narys, kuris yra Europos Komisijos pradėtos iniciatyvos „Europos universitetai“, siekiant visapusiškai ir tvariai modernizuoti aukštąjį mokslą Europoje, narys.

DECART projektas – tai tarptautinė bendradarbiavimo partnerystė, kurioje dalyvauja Prancūzija, Islandija, Indonezija, Lietuva ir Pietų Afrikos Respublika. Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas partnerių organizacijoms pagerinti savo studijų programų veiklos kokybę ir reikšmingumą, padidinti gebėjimus veikti kartu tarptautiniu lygmeniu, skatinti veiklos internacionalumą keičiantis ar plėtojant inovatyvias praktikas ir metodus, ypač dalijantis studijų programų kūrimo idėjomis ir jas konfrontuojant, daugiausia dėmesio skiriant programų atsparumui ir transformacijai.

objectives

Tikslai

DECART projektas siūlo sistemą ir priemones, kuriomis STEM ir vadybos švietimo vadovai gali vadovautis rengdami originalias studijų programas ir pertvarkydami atsižvelgiant į nenuspėjamas VUCA aplinkybes. Projekto tikslas – identifikuoti inovatyvias studijų programas ir dalytis jomis su projekto partneriais bei kitais asocijuotais partneriais, pasiūlyti studijų programų kaitos ir transformacijos modelius ir procesus, įvertinti ir pagerinti studijų programų suderinamumą ir atsparumą.

Veiklos

DECART projektas siekia įgyvendinti ir prižiūrėti 3 intensyvias studijų programas, skirtas partnerių aukštųjų mokyklų programų vadovams, atlikti kiekybinę ir kokybinę analizę, išskirti ir apmąstyti originalias studijų programų struktūras ir savybes. Siekiant užtikrinti išorinę komunikaciją ir sklaidą, projekto pabaigoje planuojami multiplikaciniai sklaidos renginiai (gyvai ar nuotoliu), kuriuose bus dalijamasi metodologiniais rezultatais ir priemonėmis, siekiant skatinti inovatyvų studijų programų projektavimo mąstymą ir transformacijas.

 
 

 

 

Rezultatai

DECART projektas rengia keletą ataskaitų, kuriose išreiškiamas bendras studijų programų struktūrų supratimas šalyse partnerėse, pateikiami VUCA scenarijai, pagal kuriuos vertinamas judrumas ir atsparumas, taip pat studijų programų rengimo ir pertvarkos gairės. Pateikiama bendra žinių visuma, įskaitant pokyčių ir pertvarkos procesus, šitaip siekiant įkvėpti programų vadovus. Parengta mokymosi medžiaga ir gairės, skirtos bendriems programų projektavimo ir vadovavimo seminarams, mokomųjų krizių žaidimų metodika, papildomi leidiniai, brošiūros ir vaizdo įrašai.

Pamatyti mūsų naujienas

Sekite paskutines naujienas apie projekto veiklą ir renginius projekto metu.

Peržiūrėkite mūsų renginius

Sekite naujausius įvykius apie projekto veiklą ir įvykius projekto metu.

Partners

Coordinated by IMT Atlantique

Logo IMT

With: